Podmienky použitia stránok

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok www.pilsnerrestaurant.sk

Prístupom na stránky Plzenskej reštaurácie súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite, prosím, na vedomie, že Vám nie je dovolené používať toto webové sídlo.

 

Obsahy stránok Plzenskej reštaurácie sú chránené Copyright . RYO s. r. o. . Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoložnosti RYO je zakázané ibaže by bolo v súlade s nasledujúcimi podmienkami. Spoločnosť RYO Vám dáva súhlas k prehliadaniu stránok www.pilsnerrestaurant.sk na Vašom počítači alebo tlačení kópií výňatkov z týchto stránok iba pre Vašu osobnú potrebu a nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu spoločnosti RYO s. r. o. . Jednotlivé dokumenty na našich stránkach Plzenskej reštaurácie môžu byť podrobené ďalším podmienkam uvedených v týchto dokumentoch.

Používanie tohto webového sídla (site) a jeho obsahu, je povolené k osobnému, neobchodnému použitiu. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov označených za verejné je dovolené vo verejnom styku pokiaľ je uvedený prameň týchto informácií.

Toto webové sídlo (site) a jeho obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok Plzenskej reštaurácie sú poskytnuté na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Plzenská reštaurácia neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené alebo bez chýb. Plzenská reštaurácia si vyhradzuje právo kontrolovať stránky alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup.

 

© RYO s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Copyright 2002-2012 www.pilsnerrestaurant.sk . Všetky práva vyhradené.

Nájdete nás na Restauracie.sk . Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti RYO s. r. o.